گالری تصاویر
پیوندهای مهم
 
 
مقررات اقتصادی قبرس

قوانین و مقررات جمهوری قبرس:

- شرکت ها

- مالیات بر درآمد

- گمرک 

- قوانین بیمه در حوزه های مختلف

   دانلود : INSU_The_Limitations_of_Actions_Law.pdf           حجم فایل 92 KB
   دانلود : INSU_Law_on_Insur_and_Reinsur_Business.pdf           حجم فایل 1445 KB
   دانلود : INSU_SOLVENCY_CAPITAL_REQUIREMENT.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود : INSU_SOLVENCY_CAPITAL_REQUIREMENT.pdf           حجم فایل 44 KB
   دانلود : INSU_Regulations_ADMINISTRATIVE_ACTS.pdf           حجم فایل 30 KB
   دانلود : INSU_PREVENT_AND_SUPPRES_MONEYLAUNDER.pdf           حجم فایل 820 KB
   دانلود : INSU_Motor_Insurance_Law.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : INSU_LEGAL_FORMS_OF_UNDERTAKINGS.pdf           حجم فایل 67 KB
   دانلود : INSU_AMEND_MOTOR_VEHICLES_2006.pdf           حجم فایل 38 KB
   دانلود : INSU_GROUPS_NONLIFE_INSUR_CLASSES.pdf           حجم فایل 12 KB
   دانلود : INSU_COMPANIES_REGULATIONS.pdf           حجم فایل 1134 KB
   دانلود : INSU_CLASSES_OF_NONLIFE_INSURANCE.pdf           حجم فایل 20 KB
   دانلود : INSU_CLASSES_OF_LIFE_INSURANCE.pdf           حجم فایل 11 KB
   دانلود : INSU_AND_REIN_BUSINESSANDOTHER_LAW_2016.pdf           حجم فایل 122 KB
   دانلود : INSU_AND_REIN_BUSINESSANDMATTERS_2016.pdf           حجم فایل 77 KB
   دانلود : INSU_Amend_3RD_PARTY_INSURANCE.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : The_Companies_Law,_Cap_113.pdf           حجم فایل 1764 KB
   دانلود : income-tax-law.pdf           حجم فایل 852 KB
   دانلود : 94(I)_-2004Customs_Code_Law_-_Eng..pdf           حجم فایل 926 KB
اداره کل ارزیابی و نظارت
سامانه تایید اسناد کنسولی
برای تایید کلیه اسناد کنسولی و دانشجویی اعم از وکالتنامه ، گواهی امضا، تایید مدارک دانشجویی و پزشکی امکان پذیر است
سامانه روادید الکترونیکی
امکان دریافت روادید الکترونیک به صورت برخط در این سامانه تعبیه شده است
سامانه امور کنسولی و ایرانیان
در این سامانه کلیه فرم های کنسولی و قوانین مربوطه درج گردیده است
کليه حقوق اين سايت متعلق است به وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي ايران